Više o nama

AGELAST PODCAST

Mi smo ekipa entuzijasta koja postoji sa ciljem da kreira sadržaj koji smatramo da nedostaje postojećem medijskom tržištu.

Ko smo mi?

Mi smo ekipa entuzijasta koja postoji sa ciljem da kreira sadržaj koji smatramo da nedostaje postojećem medijskom tržištu. Pre svega u digitalnom prostoru u kojem sami možemo da krojimo nova pravila i da izlazimo iz industrijskih standarda koji su tradicionalne medije doveli do mesta na kojem se nalaze sada. Ideja je da sadržaj pokriva kulturu u svom najširem značenju i da publici nudi, kako nezavisan i raznovrsan sadržaj, tako i usluge izvršne produkcije, edukacije i tehničke podrške za kreatore online i tv sadržaja.