Podcast 140: Dr Svetlana Vučetić

2022-08-05. Društvo | Nauka |

Dr Svetlana Vučetić je neurolog i specijalista za bolesti zavisnosti koja od 1993. godine radi u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu, nadaleko poznatiju pod nadimkom „Drajzerova”, zbog ulice u kojoj se nalazi. Tamo je rukovodilac odseka dnevne detoksikacione bolnice i poseduje ogromno iskustvo i znanje u vezi sa svim bolestima zavisnosti, kako onim odavno poznatim javnosti, tako i ovim savremenim o kojim ne govorimo dovoljno u društvu. Pokrivali smo teme od opijata, preko kanabisa, pa sve do amfetamina i metafetamina, kao i novih, takozvanih, „dizajnerskih droga”, ali ono čemu smo posvetili posebnu pažnju su savremene bolesti društva, kao što su tehnologija, internet, u nekim slučajevima gejming, ali nadasve kocka, online kocka i alkoholizam.